Strona główna > Biblioteka
 
  WTM
Ogniska Muzyczne
Biblioteka
  Historia
  Zbiory i katalogi
  Lokalizacja na mapie
  Kontakt
Koncerty
Edukacja
Praca
Mapa strony
Linki
Kontakt

Biblioteka, Muzeum i Archiwum WTM posiada zbiór nut, książek, czasopism
i rękopisów muzycznych, dotyczących polskiej kultury muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku. Jest on podstawowym źródłem badań dla muzykologów, historyków i studentów uczelni muzycznych.
Bogata kolekcja rękopisów muzycznych jest także podstawą wydań źródłowych lub bywa wykorzystana przez artystów muzyków pragnących wzbogacić swój repertuar estradowy nieznanymi utworami polskich kompozytorów.
W ograniczonym zakresie dostępna jest literatura pedagogiczna dla uczniów niższych i średnich szkół muzycznych.

Usługi reprograficzne: kserokopie, mikrofilmy, fotokopie i skany obiektów archiwalnych wykonywane są wyłącznie za zgodą i pośrednictwem kierownika Biblioteki WTM w Zakładzie Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie,
al. Niepodległości 213 z posiadanych przez Bibliotekę Narodową negatywów mikrofilmowych obiektów ze zbiorów Biblioteki WTM; kserokopie z pozostałych materiałów w ograniczonym zakresie na miejscu.

Udostępnianie powszechne, wyłącznie w czytelni Biblioteki WTM

Informacje o zawartości zbiorów Biblioteki WTM są dostępne w katalogach kartkowych w czytelni Biblioteki oraz w dwóch katalogach drukowanych:
- Andrzej i Irena Spózowie: Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875
w zbiorach Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki.
Warszawa 2000.
- Elżbieta Wąsowska: Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 1-4. Warszawa 2001. (Katalog Mikrofilmów / Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych; nr 26-29).


Do góry | Strona startowa | Copyright © WTM | Kontakt |